ลงทะเบียนฉีดวัคซีน
สำหรับคนปายและคนอยู่ปาย

25,13812/11/2021 16:21 น.
14,585 คน (อย่างน้อย 1 เข็ม)

ข้อมูลการฉีดวัคซีนของโรงพยาบาลปาย รวบรวมทั้งจากการสอบถามของเจ้าหน้าที่และข้อมูลในแอปพลิเคชันหมอพร้อม เพื่อตรวจสอบลำดับการรับบริการได้ในจุดเดียว

ปิดระบบลงทะเบียนวัคซีนเข็ม 3 (แอสตร้า)

สำหรับผู้ฉีดวัคซีนซิโนแวคทั้ง 2 เข็มที่ร.พ. ปาย ขณะนี้ปิดระบบลงทะเบียนแล้ว ส่วนกรณีอื่นๆ จะประกาศอีกครั้งหนึ่ง